RSCTG 175/19. Acceso á información pública do Concello de Moaña sobre concesión do servizo municipal de auga e saneamento a AQUALIA
Resultado: Estimación