RSCTG 174/19Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre cumprimento das normas de seguridade vial no carril-bici 

Resultado: Inadmisión