RSCTG 172/19Acceso á información pública do Concello de Vilar de Barrio sobre naves industriais legalizadas e depósito de residuos 

Resultado: Estimación