RSCTG 171/22 Acceso á información pública do Concello de Gondomar sobre copias dos planos do inventario de camiños públicos.

Resultado: Desestimación