RSCTG 171/21. Acceso á información pública da Consellería de Medio Rural sobre explotacións gandeiras de produción e reprodución e datos do Rexistro 

Resultado: Estimación formal