RSCTG 170/22 Acceso á información pública da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación sobre o texto íntegro do documento “Axenda enerxética de Galicia 2030”.

Resultado: Estimación