RSCTG 170/19. Acceso á información pública de AMTEGA e RETEGAL en materia orzamentaria, financiera e de xestión
Resultado: Estimación parcial