RSCTG 17/22Acceso á información pública da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais sobre un informe relativo a materias críticas en Galicia elaborado polo Colexio Oficial de Xeólogos 

Resultado: Desestimación