RSCTG 17/21Acceso á información pública do Sergas sobre número de usuarios e usuarias da tarxeta sanitaria con desglose de datos por concellos e centros hospitalarios públicos e concertados

Resultado: Estimación por motivos formais