RSCTG 168/21Acceso á información pública da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior sobre a reunión ordinaria da Comisión de Coordinación de Policías Locais de Galicia celebrada por vía telemática 

Resultado: Inadmisión