RSCTG 168/19. Acceso á información pública da S.X. Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda sobre expedientes de designación dos membros do TACP da Comunidade Autónoma
Resultado: Desestimación