RSCTG 167/21Acceso á información pública do Concello de Abegondo sobre cambio do trazado do Camiño de Santiago

Resultado: Estimación formal