RSCTG 167/19. Acceso á información da USC sobre una titulación universitaria dunha persoa determinada
Resultado: Desestimación