RSCTG 165/19. Acceso á información pública da S.X. de Medios sobre viaxes de altos cargos
Resultado: Desestimación