RSCTG 164/19. Acceso á información pública do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar sobre sistema de provisión de postos de traballo
Resultado: Estimación por motivos formais