RSCTG 163/19. Acceso á información pública da Secretaría Xeral de Universidades nun procedemento de concorrencia competitiva de axudas á formación posdoutoral 

Resultado: Inadmisión