RSCTG 162/19Solicitude acceso á información do Sergas sobre unha práctica cirúrxica tras negar a posibilidade de tratamento conservador 

Resultado: Arquivo