RSCTG 160/19. Acceso á información do IGAPE sobre axudas para investimentos
Resultado: Inadmisión