RSCTG 16/23 Reclamación fronte a falla de contestación do Concello de Ourense á solicitude de emisión dun informe acústico sobre un establecemento de hostalaría.

Resultado: Inadmisión