RSCTG 16/22Reclamación contra resolución do Concello de Moaña de acceso ao expediente dunha vivenda 

Resultado: Retroacción