RSCTG 16/21. Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sobre contratación e custo da plataforma Office365 e outros servizos informáticos á comunidade educativa 

Resultado: Estimación