RSCTG 16/18. Solicitude de información sobre o proxecto “Morada Atlántica” da Consellería do Mar.