RSCTG 159/22 Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre datos estatísticos da prestación ortoprotésica.

Resultado: Estimación formal