RSCTG 157/19Acceso á información pública do Concello de Baiona sobre diversos expedientes de licenza municipal solicitados por unha mercantil 

Resultado: Estimación parcial