RSCTG 156/19. Acceso á información pública da S.X. de Emigración sobre o Centro Galego de Londres.
Resultado: Estimación