RSCTG 155/19. Acceso á información pública do Concello de Culleredo sobre aplicación de certos requisitos nun proceso selectivo
Resultado: Inadmisión