RSCTG 154/21Acceso á información pública da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade sobre listaxe de captacións autorizadas por Augas de Galicia cara á lagoa das Pontes e de verteduras autorizadas cara a otros cursos de auga 

Resultado: Inadmisión