RSCTG 152/22 Acceso á información pública do Concello de Baiona sobre documentación obrante nun expediente de reposición da legalidade urbanística.

Resultado: Estimación