RSCTG 151/21Acceso á información pública da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais por resolución desestimatoria dos recursos contencioso-administrativos interpostos por oposición de terceiros

Resultado: Inadmisión