RSCTG 151/19Acceso á información pública da Dirección Xeral de Medios da Xunta de Galicia relativa á viaxe a Arxentina de altos cargos do PP

Resultado: Estimación