RSCTG 150/21Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre o Inventario municipal no que consten os viais ou tramos dos mesmos de titularidade municipal por non incorporarse ao planeamento urbanístico en tramitación 

Resultado: Estimación formal