RSCTG 15/22. Acceso á información pública da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda no expediente de autorización dun novo emisario a unha entidade mercantil na ría de Arousa

Resultado: Inadmisión