RSCTG 15/20. Acceso á información pública da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural sobre informes arqueolóxicos dunha mámoa afectada por unha D.I.A.
Resultado: Estimación