RSCTG 15/19. Acceso á información ambiental cursado ante a Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Lugo.