RSCTG 149/22 Acceso á información pública do Concello de Culleredo sobre o acordo de incoación do procedemento sancionador contra un establecemento.

Resultado: Estimación