RSCTG 148/21. Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre dotacións de enerxía eléctrica

Resultado: Estimación