RSCTG 148/19. Denegación de información referente ao número de tratamentos dunha determinada patoloxía no SERGAS desde o ano 2014
Resultado: Inadmisión