RSCTG 148/18. Solicitude arquivada por desistir a persoa interesada que solicitou ao Concello de A Coruña información sobre o funcionamento do servizo de autobús urbano dos anos 2006 a 2010.