RSCTG 147/21Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre construción dun vial con aliñacións que afectan á súa vivenda 

Resultado: Estimación