RSCTG 147/19. Reclamación contra a desestimación da solicitude de acceso a expediente de oposición á Deputación de Lugo
Resultado: Inadmisión