RSCTG 146/19. Reclamación contra Resolución da Confraría de Pescadores de Baiona pola que se lle concede acceso á información organizativa e económica
Resultado: Desestimación