RSCTG 145/21. Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre doses desbotadas da vacina da COVID-19 

Resultado: Estimación formal