RSCTG 144/21Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre transferencias financeiras a centros educativos concertados por curso escolar e concepto do gasto 

Resultado: Inadmisión