RSCTG 144/19. Acceso á información pública do Concello de Pontevedra sobre un proceso selectivo de policía local
Resultado: Inadmisión