RSCTG 143/19. Acceso á información pública do grupo municipal PsdeG no Concello da Coruña
Resultado: Inadmisión