RSCTG 140/21Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre estatísticas de persoal docente nos centros educativos de Galicia 

Resultado: Estimación