RSCTG 140/20 e 144/20. Acceso ante a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e lnnovación, sobre información de carácter xurídico, económico e organizativo da entidade Geotermia

Resultado: Desestimación