RSCTG 140/18. Acceso á información do Ministerio de Fomento sobre tipo de xuros para vivendas protexidas Plan 2005-2008.