RSCTG 14/22Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre o número de solicitudes para aplicar a eutanasia rexistradas en Galicia desde a entrada en vigor da Lei Orgánica 3/2021

Resultado: Estimación formal