RSCTG 14/21. Acceso á información pública de Augas de Galicia ás analíticas dos mananciais do campo de golf de Domaio en cumprimento do Ditame de Efectos Ambientais 

Resultado: Estimación